Përpunimi i komponentëve të veglave

  • Tooling Components Machining

    Përpunimi i komponentëve të veglave

    Ne programojmë një përpunim mekanik të një grupi të plotë ose procesin e përpunimit të një pjese të vetme sipas vizatimit CAD të klientit; Për përpunimin e një veti të plotë, procesi është përpunimi, inspektimi i plotë, montimi, njollosja, paketimi, dërgesa; Për pjesë të vetme, procesi është përpunim, inspektim i plotë, paketim, dërgesë