Përpunimi i përbërësve të veglave

Ne përgatisim dhe dërgojmë pjesët e këmbimit për mjetet e bëra nga MAGNA. Ne kemi testuar pozicionin e secilës vrimë të secilës pjesë të punës.

ZFWR4]9Z1A_]J7CSV9HVS_E AT160097-DB-P2_00 AT160097-DB-P2_01 AT160097-DB-P2_02 AT160097-PUN17_00 AT160097-PUN17_01 DG5FP((LXJJLSUY@VBE}$(D sadsadsad


Koha e postimit: Korrik-07-2021