Të gjitha llojet e pjesëve të vulosjes së metaleve

  • All Kinds of Metal Stamping Parts

    Të gjitha llojet e pjesëve të vulosjes së metaleve

    Përveç prodhimit kryesor të bravave, kopsave të bagazhit, dorezave, pajisjeve shtëpiake, mjeteve të produkteve automobilistike, kompania gjithashtu copëza elektronike të produkteve me porosi, copë litari fiksimi, pjesë fiksuese të rafteve të bagazhit dhe produkte të tjerë të pajisjeve në përputhje me nevojat e klientit.